Setehøyde på sykkel

Når man er ute og sykler kan man se mange forskjellige sykkelstillinger, antrekk og hastigheter. Fellesnevneren for disse er at mange kunne ha syklet litt mer energieffektivt og av det kanskje hatt litt større glede av syklingen. Sykling er blitt den nye folkesporten, og det finnes mange som har mening om sykkelmerker, girsystem og vektminsking med titanskruer. Alle kunne hatt nytte av å stille inn riktig setehøyde på sykkelen sin.

Landevei.no har laget en artikkel som du leser her som kan være nyttig enten for deg som sykler mye, eller for deg som sykler til og fra jobb. Om man ikke er interessert å få en spesialist til å se på setehøyden vil artikkelen kunne hjelpe deg litt på vei mot et bedre tråkk og litt mindre skaderisiko.
Merk at dette kan være en fin start og at individuelle forskjeller vil bestandig finnes.

Lykke til fra oss

Øyvind Brandsegg

Utdannet ved Scandinavian College Of Manual Medicine i Stockholm Kurs i Akupunktur 2000 Kurs i Dry Needling.