Ett nybesøk hos en naprapat innledes med en anamnese. For å finne årsaken til pasientens smerter er det viktig å foreta en gjennomgang av pasientens sykdomshistorie og livssituasjon. Deretter foretas det en rekke kliniske tester for å finne årsaken til smerten. Naprapaten stadfester hvilke strukturer som er påvirket, og om det foreligger nevrologiske eller sirkulatoriske forstyrrelser.

Naprapati

Les også: Hva gjør naprapaten?

Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Ordet er satt sammen av det tsjekkiske ordet «napravit», som betyr å korrigere, og det greske ordet «pathos» som betyr lidelse. Naprapatien ble utviklet av Dr. Oakley Smith i begynnelsen av forrige århundre. Dr. Smith hadde gått i lære hos kiropraktikkens far, DD Palmer. I sin forskning kom Smith fram til at det ikke alltid var ryggraden og dens elementer som var årsaken til problemet. Han fant ut at sener, ligament og muskler kunne spille en viktig rolle i oppkomsten av besvær i bevegelsesapparatet. Siden den tid har naprapatien utviklet seg og tatt til seg andre behandlingsmetoder som blant annet akupunktur og behandling med strøm.

Naprapatens spesialitet er å kombinere en høy kompetanse innen ortopedisk medisin med meget gode kunnskaper om bevegelsesapparatets ulike spesifikke funksjoner. Ortopedmedisinske teoretiske kunnskaper gir god differensialdiagnostiske muligheter både i det kliniske og praktiske. Dette gir et mangfold av muligheter ved behandling av pasienter.

Naprapati omfatter å forebygge, utrede og behandle funksjonsforstyrrelser og smertetilstand i støtte- og bevegelsesapparatet. Behandlingen skjer ved å kombinere manipulasjons- og mobiliseringsteknikker med ulike former for muskelbehandling, og følges vanligvis opp med ulike typer av treningsøvelser og ergonomisk rådgivning.

Utdannelse

Det er 3 steder i verden der man kan utdanne seg til naprapat. Det er Chicago i USA, Stockholm i Sverige og Kotka i Finnland. Naprapatutdannelsen er på 4 år, der 50 % av utdannelsen består av vanlig skolemedisin og 50 % består av spesialisering innen naprapatiens områder. Under hele studietiden smeltes den teoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, der elevene behandler virkelige pasienter.