Man behandler hvor man kan

På oppdrag med Kolstad reiser man ofte til plasser hvor det ikke er benk tilgjengelig, så da må man behandle der hvor man kan.

Tommy mot Sandnes

Øyvind Brandsegg

Utdannet ved Scandinavian College Of Manual Medicine i Stockholm Kurs i Akupunktur 2000 Kurs i Dry Needling.