Smitteverntiltak ved åpning 21.april

Smitteverntiltak i forbindelse med COVID19

Den 21.april vil vi åpne klinikken igjen og med tanke på det har vi innført internrutiner og prosedyrer for våre pasienters trygghet og minske risiko for smitte. Her er noen av tiltakene: 

Nidaros Naprapati: 
– Kontaktpunkter og utstyr vil bli vasket/desinfisert etter hver pasient.
– All unødvendig materiell blir fjernet fra venterommet.
– På venterommet er det 2 meter avstand mellom stolene, men vi prøver i det lengste å unngå at pasienter sitter på venterommet samtidig.
– Håndvask og hånddesinfisering er tilgjengelig.
– Ingen håndhilsing. 
– Vi holder avstand så fremt det er mulig.

Pasienter: 
– Kun pasienter med time er ønskelig, all annen kontakt kan tas på telefon eller mail.
– Vask hender når du ankommer klinikken, og vask når du er ferdig. 
– Unngå å bruke mobiltelefon på venterommet
– Har du luftveissymptomer, er isolert eller i karantene skal du ikke møte opp på klinikken
– Det er ikke ønskelig at du tar med barn eller foreldre inn på klinikken, spør på forhånd ved behov. 
– Hold avstand til andre pasienter.
– Pasienter i risikogruppe kommer på eget ansvar. 

Øyvind Brandsegg

Utdannet ved Scandinavian College Of Manual Medicine i Stockholm Kurs i Akupunktur 2000 Kurs i Dry Needling.